Lembaran KerjaLembara kerja 1
 
Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak? Bulatkan jawapanyang betul.


( Terbang / Berlari )

 ( Berjalan /Menjalar)
 ( Melompat /Berlari )


 ( Berenang / Merangkak )( Mengengsot /Menjalar )

( Terbang / Berjalan )

 ( Berjalan / Merangkak )


 
 ( Merangkak / Berjalan )

No comments:

Post a Comment